Misiunea organizatiei non-ptofit Empowerment Alliance Group, pentru care am creat acest desgin logo, este de a imputernici comunitati africane prin promovarea comer?ului echitabil, educa?ie, via?? durabil, ?i egalitatea de gen.